Referenc lista

Pogledajte našu referenc listu na osnovu koje možete steći dojam o kvaliteti naših usluga
s obzirom na firme sa kojima smo ostvarili saradnju

img01

OPĆINA NEUM

Održavanje javne rasvjete u Općini Neum.

img02

KANTONALNI SUD MOSTAR

Kantonalni sud i tužilaštvo, Mostar - IPA FOND.

img03

JP EPBIH SARAJEVO

Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području PJD Mostar.

img04

ELEKTROPRIJENOS

Nabava opreme, projektovanje, montaža i ispitivanje integrisanog sistema zaštite i upravljanja u TS 110/x Tuzla 3.

img05

OPĆINA KONJIC

Izgradnja LED rasvjete u Općini Konjic.

img06

IPA FOND

Naziv projekta: Granični prijelaz Bijača.

img07

BRIESENHOF NJEMAČKA

Rekonstrukcija kasarne u stambeni objekat, Oldenburg, Njemačka. Investitor: BRIESENHOF GmbH Marl.

img01

OPĆINA KONJIC

Izgradnja LED rasvjete u Općini Konjic.

img02

CENGIZ d.o.o. SARAJEVO

Izvođenje radova na instalaciji kablovske kanalizacije, kablovske signalizacije duž trase Vlakovo - Tarčin, osvjetljenje petlji i tunela koridora 5c na relaciji Vlakovo - Tarčin.

img03

BRIESENHOF NJEMAČKA

Rekonstrukcija kasarne u stambeni objekat, Oldenburg, Njemačka. Investitor: BRIESENHOF GmbH Marl.

img04

IPA FOND

Naziv projekta: Granični prijelaz Bijača.

img01

OPĆINA ZENICA

Naziv projekta: Javna rasvjeta za šire područje grada Zenica (Javna rasvjeta Vranduk Zenica).

img02

GRAD MOSTAR

Naziv projekta: Javna rasvjeta Šetnica Zrinjski, Mostar.

img03

BANJA LUKA

Izvođenje elektro radova jake i slabe struje na izgradnji objekta: MDR , TB odjel u Banja Luci.

img04

BIJELJINA

Izvođenje elektro radova jake i slabe struje na izgradnji objekta: Mikrobiološka laboratorija Bijeljina.

img05

ELEKTROPRIVREDA BiH

Izvođenje radova na otklanjanju kvarova, održavanju i investicijama na EEO na području PJD Mostar.

img06

AUROGMM, ČITLUK

Izvođenje elektro radova jake i slabe struje na izgradnji objekta: Pansion Bijakovići, Međugorje.

img07

JP AUTOCESTE FBiH d.o.o. MOSTAR

Naziv projekta: Radovi na autoputu Koridor Vc, dionica Vlakovo-Tarčin.

img08

JP CESTE FBiH d.o.o. SARAJEVO

Naziv projekta: Redovno održavanje javne rasvjete, tunela na magistralnim cestama u F BiH.

img01

"ELEKTROPRIVREDA BiH", d.d. SARAJEVO

Elektroinstalaterski radovi - Izgradnja i rekonstrukcija elektroenergetskih objekata u PJD Vitez i PJD Travnik.

img02

"ELEKTROPRIVREDA BiH", d.d. SARAJEVO

Elektroinstalaterski radovi - Izgradnja i rekonstrukcija elektroenergetskih objekata u PJD G. Vakuf.

img03

"ELEKTROPRIVREDA BiH", d.d. SARAJEVO

Elektroinstalaterski radovi - Izgradnja i rekonstrukcija elektroenergetskih objekata u PJD G. Visoko.

img03

"ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO", d.d. SARAJEVO

Izgradnja SN kablovskog priključka: TS 110/35/10 kV "Sarajevo 12" - TS 10(20)/0,4 kV "Importane 2" Marijin Dvor.

img02

"ELEKTROPRIVREDA BiH", d.d. SARAJEVO

Građevinski radovi - Izvođenje građevinskih radova na području PJD Mostar za potrebe Podružnice Elektrodistribucije Mostar.

img06

"BH TELECOM", d.d. SARAJEVO

Elektroinstalaterski i građevinski radovi - Izgradnja elektroenergetskog priključka za GSM "Borovnica" općina Bugojno "BH TELECOM".

img01

"ELEKTROPRIVREDA BiH", d.d. SARAJEVO

Elektroinstalaterski i građevinski radovi - Izgradnja i rekonstrukcija elektroenergetskih objekata u PJD Donji Vakuf "ELEKTROPRIVREDA BiH".

img02

AVAZ-ROTO PRESS, d.o.o. SARAJEVO

Elektroinstalaterski radovi - Poslovna zgrada Avaz.

img06

JP "DIREKCIJA CESTA F BiH"

Elektroinstalaterski radovi - Rasvjeta raskrsnice Lašvanska petlja.

img01

BH TELECOM, d.d. SARAJEVO Direkcija Mostar

Elektroinstalaterski radovi - Nabavka i montaža AB trafo stanice na RS Lisin.

img02

JP "DIREKCIJA CESTA F BiH"

Elektroinstalaterski radovi - Rasvjeta tunela Ustirama na magistralnoj cesti M-16.2..

img06

JP "DIREKCIJA CESTA F BiH"

Rasvjeta tunela Han Skela, Jajce.

img01

GD "RAD", d.o.o. Konjic

Elektroinstalaterski radovi - Postoperativni trakt bolnice RMC "Safet Mujić", Mostar.

img02

HP INVESTING, d.o.o. Mostar

Elektroinstalaterski radovi - Trim staza Bare, Mostar.

img06

"ELEKTROPRIVREDA BiH", d.d. SARAJEVO

Građevinski radovi - Izvođenje građevinskih radova na području PJD Mostar za potrebe Podružnice Elektrodistribucije Mostar.

img01

OPĆINA NEUM

Elektroinstalaterski radovi - Izgradnja TS 10(20)/0,4 kV 1000 kVA Tiha luka 5 Neum i SN priključnog voda 10(20) kV TS Tiha luka 4-TS Tiha luka 5 Neum.

img02

SERDA, d.o.o. SARAJEVO

Elektroinstalaterski radovi - Javna rasvjeta Vogošća.

img06

JP EP HZ HB MOSTAR

Građevinski radovi - Rekonstrukcija NNM i STS, Ljubuški; Grude; Š.Brijeg; Posušje.

img02

JP "DIREKCIJA CESTA F BiH"

Elektroinstalaterski radovi - Rasvjeta tunela Kupreška vrata na magistr.cesti M-16, Kupres.

img06

"ELEKTROPRIVREDA BiH", d.d. SARAJEVO

Elektroinstalaterski radovi - Rekonstrukcija 20kV i 0,4kV, kablovske mreže Babanovac, Travnik.

img01

GRAD MOSTAR

Elektroinstalaterski radovi - Javna rasvjeta Mostar Rodoč.

img02

"BH TELECOM", d.d. SARAJEVO

Građevinski radovi - Pristupna TKM Konjic.

img06

BH ŽELJEZNICE

Elektroinstalaterski radovi - Rekonstrukcija željezničke stanice u Čapljini (BiH).

img01

"AQUAREUMAL" FOJNICA

Elektroinstalaterski radovi - Radovi na objektima Apartmanskog naselja u Fojnici (BiH).

img02

JP EP HZHB MOSTAR

Građevinski radovi - STS Mandino selo, Omolje.

img06

HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE

Građevinski radovi - Pristupna TK mreža Čapljina, Pristupna TK mreža Gradac.

img01

GRAD MOSTAR

Elektroinstalaterski radovi - Javna rasvjeta Mostar Zapad Mostar Jugozapad.

img01

ELEKTROPRIVREDA BiH

Građevinski radovi - Sanacija uzemljivača dalekovodnih stubova Sarajevo-Jablanica.

img02

BH TELECOM, d.d. SARAJEVO

Elektroinstalaterski - Poslovni objekat Zgrada Pošte, Konjic.

img03

JP VODOVOD, MOSTAR

Elektroinstalaterski radovi - PS HUMI II i Rezervoar HUMI II.

img04

PM COMPANY MOSTAR

Elektroinstalaterski radovi - Poslovni objekat PM COMPANY.

img05

BH TELECOM, d.d. SARAJEVO

Elektroinstalaterski radovi - RR stanica LISIN, Konjic.

img01

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

Izgradnja STS 10(20) 0,4 kV Rezervoar Brezice (1954) i priključnog dalekovodnog kabla 10(20) kV za napajanje sistema vodosnabdijevanja, MZ Kamenica općina Ilijaš.

img02

"BH TELECOM", d.d. SARAJEVO

Elektroinstalaterski radovi - RR stanica Velika Vidova, općina Jablanica.

img03

GRAD MOSTAR

Elektroinstalaterski radovi - Rekonstrukcija i restauracija kula Tara i Halebija-Iluminacija Starog mosta i kula u Mostaru.

img04

JP EP BiH

Elektroinstalaterski radovi - Gradska rasvjeta Titove ulice u Mostaru.

img05

PM COMPANY MOSTAR

Elektroinstalaterski radovi - Prodajni centar "P&M Company", Mostar.

img06

SFOR

Elektroinstalaterski radovi - Radovi na energetskom napajanju i razvodu niskonaponskih i visokonaponskih postrojenja u bazi SFOR-a, Ortiješ, Mostar.

Ukoliko posjedujete vlastiti objekat u izgradnji i želite da uradimo elektroinstalacije na istom, molimo da nam se obratite ovim putem!