Elektroinstalacije

Sistemi elektroinstalacija u poslovnim i stambenim objektima

  • slider
  • slider

Sistemi elektroinstalacija u poslovnim i stambenim objektima.

• Izrada instalacija stambenih i poslovnih objekata sa svim elementima savremene gradnje
• inteligentne instalacije,
• instalacije ozvučenja,
• vatrodojavne, protivprovalne, telefonske instalacije
• računarska kontrola pristupa,
• video nadzor,
• gromobranska instalacija,
• klimatizacija...

Naše reference su najbolji pokazatelj kvaliteta naših usluga!