Referenc Lista

firme sa kojima smo ostvarili saradnju...

Elko Marić d.o.o. Mostar

  • Naši zadovoljni korisnici su naša najbolja referenca.

  • Video nadzor u sklopu naše ponude prati sve svjetske standarde i nove tehnologije snimanja i praćenja.

  • Ugradnja protuprovalnih sistema uz upotrebu magnetnih kontakata, detektora i IC senzora.

  • Realizacija mnogobrojnih projekata na izgradnji kablovske instalacije i signalizacije na koridoru 5C.

Reference pobrojane po godinama

EXXER GmbH NJEMAČKA

Reference

Elektroarbeiten am Objekt Jena, Rewe.

JP EPBIH SARAJEVO

Reference

Izgradnja i rekonstrukcija niskonaponskih mreža na području K.Sarajevo-Općine Hadžići i Ilidža.

HP INVESTING, d.o.o. Mostar

Reference

Rekonstrukcija partera i uličnog mobilijara u ulici Braće Fejića etapa 3.

JP EPBIH SARAJEVO

Reference

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju mjernih ormara na lokalitetu Baščaršije.

ELEKTROPRIJENOS

Reference

Izgradnja transformatorskog polja u TS 110/x kV Cazin 1 sa pribavljanjem potrebnih saglasnosti i dozvola.

ELEKTROPRIJENOS

Reference

Izgradnja transformatorskog polja u TS 110/x kV Bihać 2 sa pribavljanjem potrebnih saglasnosti i dozvola.

OPĆINA KONJIC

Reference

Izgradnja LED rasvjete u Općini Konjic.

CENGIZ d.o.o. SARAJEVO

Reference

Izvođenje radova na instalaciji kablovske kanalizacije, kablovske signalizacije Vlakovo - Tarčin.

BRIESENHOF NJEMAČKA

Reference

Rekonstrukcija kasarne u stambeni objekat, Oldenburg, Njemačka. Investitor: BRIESENHOF GmbH Marl.

BEWA FM GmbH, NJEMAČKA

Reference

Legen der Elektroinstallationskabel-Sanierung u.Umbau zu Wohnungen in Cityterrasen Bonn Bad Godesberg.

IPA FOND

Reference

Naziv projekta: Granični prijelaz Bijača.

JP "CESTE FEDERACIJE BiH"

Reference

Izgradnja rasvjete raskrsnice Varoš u Gradačcu na cesti M14.1.dionica Gradačac-Pelagićevo.

JP BROTING ČITLUK

Reference

Izgradnja javne rasvjete u ulicama u Međugorju i Bijakovićima.

GRAĐEVINAR FAJIĆ MOSTAR

Reference

Obnova Karadžozbegove medrese u Mostaru.

JP EPBIH SARAJEVO

Reference

Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području PJD Mostar.

UNIGRADNJA dd SARAJEVO

Reference

Rekonstrukcija Kantonalnog suda i Kantonalnog tužilaštva u Mostaru.

ELEKTROPRIJENOS

Reference

Nabava opreme, projektovanje, montaža integrisanog sistema zaštite i upravljanja u TS 110/x kV Tuzla 3.

ELEKTROPRIJENOS

Reference

Nabavka ormara zaštite i upravljanja.

GD KONSTRUKCIJE MOSTAR

Reference

Nadogradnja zgrade Općine Ilijaš i Doma zdravlja Ilijaš.

JP EPBIH SARAJEVO

Reference

Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području PJD Mostar.

MEDŽLIS I.Z. MOSTAR

Reference

Izvođenje radova na objektu Hotel Kapetanovina, Mostar.

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

Reference

Sanacija trafo stanice u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko".

JP EPBIH SARAJEVO

Reference

Izgradnja i rekonstrukcija niskonaponskih mreža na području K.Sarajevo-Općine Novi Grad, Ilijaš i Vogošća.

ELEKTROPRIJENOS

Reference

Izgradnja transformatorske stanice TS 110/35/20 kV Fojnica.

OPĆINA NEUM

Reference

Održavanje javne rasvjete u Općini Neum.

KANT. SUD MOSTAR

Reference

Kantonalni sud i tužilaštvo, Mostar - IPA FOND.

JP EPBIH SARAJEVO

Reference

Radovi na izradi priključaka, na EEO, PJD Mostar.

ELEKTROPRIJENOS

Reference

Radovi u TS 110/x Tuzla 3.

OPĆINA KONJIC

Reference

Izgradnja LED rasvjete u Općini Konjic.

IPA FOND

Reference

Naziv projekta: Granični prijelaz Bijača.

BRIESENHOF NJ.

Reference

Rekonstrukcija kasarne u stambeni objekat, Oldenburg, Njemačka. Investitor: BRIESENHOF GmbH Marl.

OPĆINA KONJIC

Reference

Izgradnja LED rasvjete u Općini Konjic.

CENGIZ SARAJEVO

Reference

Izvođenje radova na instalaciji kablovske kanalizacije, kablovske signalizacije duž trase Vlakovo - Tarčin.

BRIESENHOF NJ.

Reference

Rekonstrukcija kasarne u stambeni objekat, Oldenburg, Njemačka. Investitor: BRIESENHOF GmbH Marl.

IPA FOND

Reference

Naziv projekta: Granični prijelaz Bijača.

OPĆINA ZENICA

Reference

Javna rasvjeta za šire područje grada Zenica (Javna rasvjeta Vranduk Zenica).

GRAD MOSTAR

Reference

Naziv projekta: Javna rasvjeta Šetnica Zrinjski, Mostar.

BANJA LUKA

Reference

Izvođenje elektro radova jake i slabe struje na izgradnji objekta: MDR , TB odjel u Banja Luci.

BIJELJINA

Reference

Izvođenje elektro radova jake i slabe struje na izgradnji objekta: Mikrobiološka laboratorija Bijeljina.

ELEKTROPRIVREDA BiH

Reference

Izvođenje radova na otklanjanju kvarova, održavanju i investicijama na EEO na području PJD Mostar.

AUROGMM, ČITLUK

Reference

Izvođenje elektro radova jake i slabe struje na izgradnji objekta: Pansion Bijakovići, Međugorje.

JP AUTOCESTE FBiH d.o.o. MOSTAR

Reference

Naziv projekta: Radovi na autoputu Koridor Vc, dionica Vlakovo-Tarčin.

JP CESTE FBiH d.o.o. SARAJEVO

Reference

Naziv projekta: Redovno održavanje javne rasvjete, tunela na magistralnim cestama u F BiH.

ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. SARAJEVO

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Izgradnja i rekonstrukcija elektroenergetskih objekata u PJD Vitez i PJD Travnik.

ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. SARAJEVO

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Izgradnja i rekonstrukcija elektroenergetskih objekata u PJD G. Vakuf.

ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. SARAJEVO

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Izgradnja i rekonstrukcija elektroenergetskih objekata u PJD G. Visoko.

ZAVOD ZA IZGRADNJU K. SARAJEVO

Reference

Izgradnja SN kablovskog priključka: TS 110/35/10 kV "Sarajevo 12" - TS 10(20)/0,4 kV "Importane 2" Marijin Dvor.

ELEKTROPRIVREDA BiH, d.d. SARAJEVO

Reference

Građevinski radovi - Izvođenje građevinskih radova na području PJD Mostar za potrebe Podružnice Elektrodistribucije Mostar.

BH TELECOM, d.d. SARAJEVO

Reference

Elektroinstalaterski i građevinski radovi - Izgradnja elektroenergetskog priključka za GSM "Borovnica" općina Bugojno "BH TELECOM".

ELEKTROPRIVREDA BiH, d.d. SARAJEVO

Reference

Elektroinstalaterski i građevinski radovi - Izgradnja i rekonstrukcija elektroenergetskih objekata u PJD Donji Vakuf.

AVAZ-ROTO PRESS, d.o.o. SARAJEVO

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Poslovna zgrada Avaz.

JP DIREKCIJA CESTA F BiH

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Rasvjeta raskrsnice Lašvanska petlja.

BH TELECOM, d.d. SARAJEVO Direkcija Mostar

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Nabavka i montaža AB trafo stanice na RS Lisin.

JP DIREKCIJA CESTA F BiH

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Rasvjeta tunela Ustirama na magistralnoj cesti M-16.2.

JP DIREKCIJA CESTA F BiH

Reference

Rasvjeta tunela Han Skela, Jajce.

GD RAD, d.o.o. Konjic

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Postoperativni trakt bolnice RMC "Safet Mujić", Mostar.

HP INVESTING, d.o.o. Mostar

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Trim staza Bare, Mostar.

ELEKTROPRIVREDA BiH, d.d. SARAJEVO

Reference

Građevinski radovi - Izvođenje građevinskih radova na području PJD Mostar za potrebe Podružnice Elektrodistribucije Mostar.

OPĆINA NEUM

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Izgradnja TS 10(20)/0,4 kV 1000 kVA Tiha luka 5 Neum i SN priključnog voda 10(20) kV TS Tiha luka 4-TS Tiha luka 5 Neum.

SERDA, d.o.o. SARAJEVO

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Javna rasvjeta Vogošća.

JP EP HZ HB MOSTAR

Reference

Građevinski radovi - Rekonstrukcija NNM i STS, Ljubuški; Grude; Š.Brijeg; Posušje.

JP DIREKCIJA CESTA F BiH

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Rasvjeta tunela Kupreška vrata na magistr.cesti M-16, Kupres.

ELEKTROPRIVREDA BiH, d.d. SARAJEVO

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Rekonstrukcija 20kV i 0,4kV, kablovske mreže Babanovac, Travnik.

GRAD MOSTAR

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Javna rasvjeta Mostar Rodoč.

BH TELECOM, d.d. SARAJEVO

Reference

Građevinski radovi - Pristupna TKM Konjic.

BH ŽELJEZNICE

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Rekonstrukcija željezničke stanice u Čapljini (BiH).

AQUAREUMAL FOJNICA

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Radovi na objektima Apartmanskog naselja u Fojnici (BiH).

JP EP HZHB MOSTAR

Reference

Građevinski radovi - STS Mandino selo, Omolje.

HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE

Reference

Građevinski radovi - Pristupna TK mreža Čapljina, Pristupna TK mreža Gradac.

GRAD MOSTAR

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Javna rasvjeta Mostar Zapad Mostar Jugozapad.

ELEKTROPRIVREDA BiH

Reference

Građevinski radovi - Sanacija uzemljivača dalekovodnih stubova Sarajevo-Jablanica.

BH TELECOM, d.d. SARAJEVO

Reference

Elektroinstalaterski - Poslovni objekat Zgrada Pošte, Konjic.

JP VODOVOD, MOSTAR

Reference

Elektroinstalaterski radovi - PS HUMI II i Rezervoar HUMI II.

PM COMPANY MOSTAR

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Poslovni objekat PM COMPANY.

BH TELECOM, d.d. SARAJEVO

Reference

Elektroinstalaterski radovi - RR stanica LISIN, Konjic.

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

Reference

Izgradnja STS 10(20) 0,4 kV Rezervoar Brezice (1954) i priključnog dalekovodnog kabla 10(20) kV za napajanje sistema vodosnabdijevanja, MZ Kamenica općina Ilijaš.

BH TELECOM, d.d. SARAJEVO

Reference

Elektroinstalaterski radovi - RR stanica Velika Vidova, općina Jablanica.

GRAD MOSTAR

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Rekonstrukcija i restauracija kula Tara i Halebija-Iluminacija Starog mosta i kula u Mostaru.

JP EP BiH

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Gradska rasvjeta Titove ulice u Mostaru.

PM COMPANY MOSTAR

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Prodajni centar "P&M Company", Mostar.

SFOR

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Radovi na energetskom napajanju i razvodu niskonaponskih i visokonaponskih postrojenja u bazi SFOR-a, Ortiješ, Mostar.