Resursi - Showroom

Elektro instalacije, Elektroenergetske mreže, Vozila i mašine...

Projekti firme Elko Marić d.o.o.

Firma je osnovana 1995. god. sa sjedištem u Mostaru. Naša glavna djelatnost je projektovanje, izrada i montaža elektroinstalacija i opreme u građevinarstvu. Opredjeljeni smo ka stalnom praćenju tržišta kao i novih tehničkih i tehnoloških dostignuća iz oblasti elektroindustrije, te u tom smislu vršimo stalnu edukaciju zaposlenih.